Lomborg-errors

Dokumenter i relation til Henrik Svensmark
 
    Startside på Lomborg-errors                                                                                                                       

Denne side er oprettet som reaktion på et indlæg af Eigil Friis-Christensen i Information d. 31./10. 2009.
Artiklen ses på dette link.


SVENSMARKS KLAGE TIL UVVU

Eigil Friis-Christensen nævner den klage som Henrik Svensmark rejste mod Peter Laut ved Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed, UVVU.
Klagen gik ud på, at Laut havde kritiseret nogle af Svensmarks videnskabelige arbejder på en måde, som Svensmark opfattede som beskyldninger for videnskabelig uredelighed.
UVVU afviste anklagen, idet der efter UVVU’s vurdering var tale om en faglig strid, som UVVU ikke kunne tage stilling til.
Personer der er interesseret i at se ordlyden af UVVUs vurdering, kan se den her som pdf-fil.

 

SVENSMARKS  ARTIKLER 

Svensmarks artikler om sammenhængen mellem solaktivitet og skydække er disse:

H. Svensmark & E. Friis-Christensen (1997): Variastion of cosmic ray flux and global cloud coverage - a missing link in solar-climate relationships. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 59(11): 1225-1232.


H. Svensmark (1998): Influence of cosmic rays on Earth´s climate. Physical review letters 81 (22): 5027-5030.

Sidstnævnte artikel kan hentes ned fra nettet her. Den førstnævnte er ikke tilgængelig gratis på nettet, men kan skaffes gennem biblioteker.

PETER LAUTS KRITIK

Peter Laut har påvist fordrejninger i disse og andre artikler her:

P. Laut (2003): Solar activity and terrestrial climate: an analysis of some purported correlations. Journal of Atmospheric and Solar-terrestrial Physics 65: 801-812.

Artiklen kan downloades her:

Artiklen findes desuden oversat til dansk; den danske version kan findes her (rul ned og find artiklen et stykke nede).


HVILLKE DELE AF JORDKLODEN ER SKYDÆKKE OPGJORT FOR?

Målinger af skydække fra satellitter giver ikke et fuldt korrekt billede. Resultaterne er noget misvisende over land, men ret korrekte over større oceaner. Dog er målingerne ikke gode over de tropiske dele af oceanerne. Derfor vurderes ændringer i skydækket bedst ved at se på skydækket over oceanerne på den sydlige halvkugle (hvor oceanerne er størst), fortrinsvis minus de tropiske dele af oceanerne.

I teksten til figur 4b i 1997-artiklen hedder det:
The Nimbus-7 and the DMSP data are total cloud cover for the Southern Hemisphere over oceans, and the ISCCP data have been derived from the geostationary satellites over oceans with the tropics excluded.

I teksten til figur 1 i 1998-artiklen hedder det:
The Nimbus7 is for the southern hemisphere over oceans wtih the tropics excluded. The DMSP data are total cloud cover for the southern hemisphere over oceans, and finally the ISCCP data have been derived from geostationary satellites over oceans with the tropics excluded.

Den eneste forskel mellem de to figurer er således, at for en mindre afgørende del af kurveforløbet (Nimbus-7) er troperne inkluderet i 1997-afhandlingen, men udeladt i 1998-afhandlingen. ISCCP-data gengives både med og uden den tropiske zone i 1997-afhandlingen, og det giver ikke ret stor forskel.